Termeni si conditii

1. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugam sa părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al SVT Electronics SRL sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a societății SVT Electronics SRL sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, va informăm că SVT Electronics SRL își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

3. Utilizarea site-ului

SVT Electronics SRL acordă permisiunea de a utiliza site-ul în următoarele condiții:

4. Confidențialitate

Pentru mai multe informații cu privire la politica de confidențialitate și protecția datelor personale pe site-ul nostru, vă rugăm să citiți secțiunea dedicată politicilor de confidențialitate și protecția datelor personale.

5. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

6. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. Societatea SVT Electronics SRL sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Societatea SVT Electronics SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de terțe persoane, alte decât Societatea SVT Electronics SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori. Societatea SVT Electronics SRL nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conținutul şi condițiile de confidențialitate sau securitate şi de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, societatea SVT Electronics SRL îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri: De asemenea, societatea SVT Electronics SRL nu autorizează conținutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea SVT Electronics SRL.

8. Utilizare cookie-uri

Pentru mai multe informații cu privire la fișierele cookies pe care le utilizăm, vă rugăm să accesați secțiunii dedicate politicii de cookies.

9. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

SVT Electronics SRL poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștința Condițiile de Utilizare actualizate. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hârțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilității civile sau viola orice lege. Societatea va coopera deplin cu orice autorități care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă companiei să destăinuie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; Totodată, sunteți de acord ca Societatea SVT Electronics SRL, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului şi (b) să distrugeți orice copii făcute de pe orice parte a conținutului său. Sunteți de acord de a nu considera SVT Electronics SRL răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile şi sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva SVT Electronics SRL drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare. Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Societatea SVT Electronics SRL, nici afiliații, directorii sau managerii, nici agenții săi sau terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

10. Legislație aplicabilă și jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România de la sediul SVT Electronics SRL vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare şi/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute. ________________________________________ Datele noastre complete sunt: Denumirea completă: SVT ELECTRONICS SRL Cod fiscal: RO18813138 Adresa de e-mail: contact@svt.ro Adresa poștală: Târgu Mureș, 540331 - România str. Brăila nr.9A Telefon: +40-365-809305